Βλέπουμε Δήμαρχο να παίρνει συσσίτιο απο την ενορία! Ρεκόρ κρατήσεων σε μισθό Δημάρχου!

453

Με σύνολο αντιμισθίας (ακαθάριστος μισθός) Δημάρχου σε Δήμο της Ελλάδας 8.239,23€ , έχουμε κρατήσεις 7.366,00€ και στη τσέπη του Δήμαρχου μπαίνουν απο το μισθό του 873,23€!

Αφορά τη μισθοδοσία Δημάρχου μηνός Νοεμβρίου 2019!