Βρέθηκαν στην Διώνη.Τα ψάχνει κανείς;

396

Βρέθηκαν στη Διώνη Πικερμίου στην οδό Κύπρου δυο αρσενικά αδέλφια σκυλάκια.

Φαίνεται ότι έφυγαν από κάποιο σπίτι.Τα ψάχνει κανείς;