Δήλωσες συμμετοχή; Tennis League 2020

343

Fernadez Tennis Academy

Δηλώσεις συμμετοχής τηλ. 6936 532613, 210603 9888

www.tennisleague.gr

e-mail: fernandeztennisacademy@gmail.com

Επιδιαιτητής αγώνων Κώστας Ζαρειφόπουλος

Διευθυντής αγώνων : Enrique Fernandez