Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας : Μελέτη επέκτασης αποχετευτικού δικτύου!

541
Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας : Μελέτη επέκτασης αποχετευτικού δικτύου!

Αποφασίστηκε η ανάθεση της Μελέτης που αφορά την επέκταση του αποχετευτικού δικτύου και την μεταφορά των υπέργειων δεξαμενών λυμάτων στο χώρο του τολ που υπάρχει στη παράκτια ζώνη του λιμανιού της Ραφήνας.

Και σύμφωνα με πληροφορίες μας αυτή η ανάθεση είναι η αρχή μιας σειρά “δράσεων” του Ο.Λ.Ρ προκειμένου να βελτιωθεί η εικόνα του λιμανιού.