Δείτε το ΦΕΚ με τη μερική κύρωση δασικών χαρτών Ραφήνας-Πικερμίου και Νέας Μάκρης.

4799
Το ΦΕΚ με τη μερική κύρωση δασικών χαρτών Ραφήνας-Πικερμίου και Νέας Μάκρης.

Όπως πάντα και πρώτα στο rpn.gr μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ που περιλαμβάνει την Μερική κύρωση των δασικών χαρτών Πικερμίου και Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, Ν. Μάκρης Δήμου Μαραθώνα Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής όπως επίσης και την μερική κύρωση των δασικών χαρτών Δήμων Αμαρουσίου, Ν. Ιωνίας, Καισαριανής, Ζωγράφου, Βύρωνα καθώς και των δημοτικών ενοτήτων: α) Μελισσίων Δήμου Πεντέλης, β) Φιλοθέης Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, (άρθρο 17 ν. 3889/2010).

Τo παραπάνω ΦΕΚ σε έντυπη μορφή μπορείτε να το προμηθευτείτε είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.