Ξεχωριστός και λαμπρός ο εορτασμός των Χρυσοστομείων! Εγκρίθηκαν μελέτες για διάθεση 4.500€ για συμμετοχή τριών μουσικών σε συναυλίες με τη Δημοτική Φιλαρμονική!

460

Μετά τη παράσταση με τους κινέζους χορευτές στη Πλατεία Πλαστήρα και την “παρουσία” μουσικών, με το ανάλογο κόστος, ο Δ.Ο.Π.Α.Π δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο λαμπρό εορτασμό των Χρυσοστομείων και με αναρτήσεις στη “διαύγεια” είδαμε ότι εγκρίθηκαν μελέτες για διάθεση 4.500€ για τρεις (3) μουσικούς που θα πλαισιώσουν τη δημοτική φιλαρμονική.

Ακολουθούν οι σχετικές αναρτήσεις στη “διαύγεια”.

ΑΔΑ: 6Ζ6Α465035-ΒΔΛ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 120 ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

ΑΔΑ: Ω10Λ465035-ΜΓ5 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 119 ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

ΑΔΑ: Ω2ΕΟ465035-ΛΗΙ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 118 ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ