Ζητείται υπεύθυνος για να αναλάβει την λειτουργία του Cafe της Fernandez Tennis Academy στο Πικέρμι.

496

Απαραίτητη η προϋπηρεσία και εμπειρία σε ανάλογη εργασία.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 6039888 – 6987109511 κος Fernandez.