Απάντηση Συνεταιρισμού Ο ”ΠΑΝ” σε δημοσίευμά μας που αφορά τα 156 στρέμματα στο Ντράφι

538

Ο ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο «ΠΑΝ» Σ.Π.Ε. μας έστειλε την παρακάτω επιστολή ζητώντας να την δημοσιεύσουμε και η οποία αποτελεί απάντησή τους σε σχετικό άρθρο μας για τα 156 στρέμματα στο Ντράφι:

Ακολουθεί αυτούσια η επιστολή και κατόπιν το άρθρο μας όπως και η δήλωση της συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης Ραφήνας-Πικερμίου Λιάνας Παπανδρέου

Δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο Ηλεκτρονικό Μέσο Ενημέρωσης Rafina Pikermi News άρθρο με τίτλο «Το Κοινοτικό Συμβούλιο Πικερμίου συντάχθηκε με τον δήμο Ραφήνας-Πικερμίου για τα 156 στρέμματα στο Ντράφι» στο περιεχόμενο του οποίου προφανώς από έλλειψη ενημέρωσης, υπάρχουν ανακρίβειες όσον αφορά τον Συνεταιρισμό.

Για λόγους ορθής ενημέρωσης των μελών μας αλλά και των τρίτων θα θέλαμε να αναφέρουμε τα ακόλουθα.

  • Στο κείμενο σχετικά με τα 156 στρέμματα στο Ντράφι αναφέρεται  μεταξύ των άλλων ότι « … ο Δήμος έχει κινηθεί με εξώδικο και αγωγή κατά του Συνεταιρισμού «Ο ΠΑΝ» ο οποίος  καταχρηστικά διεκδικεί τα στρέμματα αυτά ….».

     Τα 156 στρέμματα αφορούν το πολεοδομικό κέντρο στο Ντράφι που προορίζεται για την ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών για την κάλυψη καθημερινών αναγκών των Ντραφιωτών, το οποίο ανήκει στην ιδιοκτησία του Συνεταιρισμού από το έτος 1974 που εντάχθηκε η περιοχή στο σχέδιο πόλεως (ΦΕΚ  Δ’ 126/11-3-1974).

Συνεπώς δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ότι διεκδικεί ο Συνεταιρισμός την έκταση αυτή από τον Δήμο για τον απλό λόγο ότι η έκταση ανήκει στην ιδιοκτησία του Συνεταιρισμού.

     Εξάλλου το ιδιοκτησιακό δικαίωμα του Συνεταιρισμού έχει κριθεί με αποφάσεις του Εθνικού Κτηματολογίου τόσο σε πρωτοβάθμιο επίπεδο το έτος 2012 όσο και σε δευτεροβάθμιο επίπεδο όταν εκδικάστηκε στην Δευτεροβάθμια  Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων του Οργανισμού Κτηματολογίου και  Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (ΟΚΧΕ) η οποία εξέδωσε στις αρχές του έτους 2014 την απόφασή της, σύμφωνα με την οποία το Εθνικό Κτηματολόγιο απέρριψε οριστικά την ένσταση του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου και αποφάνθηκε ότι ο χώρος του κέντρου ανήκει στον Συνεταιρισμό εκτός από τον χώρο των σχολείων, ο οποίος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περιέρχεται και ανήκει στον οικείο ΟΤΑ.

     Συνεπώς ο Δήμος διεκδικεί την κυριότητα των 156 στρεμμάτων από τον Συνεταιρισμό και όχι το αντίθετο, καθόσον ο Συνεταιρισμός είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης του κέντρου σύμφωνα με τις αποφάσεις του Εθνικού Κτηματολογίου.

Το γεγονός εξάλλου ότι ο Δήμος διεκδικεί τα 156 στρέμματα από τον Συνεταιρισμό και όχι ο Συνεταιρισμός από τον Δήμο, αποδεικνύεται και από το συνημμένο έγγραφο στο σχετικό δημοσίευμα με τίτλο ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ – ΑΓΩΓΗ την οποία κατέθεσε ο δικηγόρος του Δήμου στο Πρωτοδικείο το 2018 εναντίον του Συνεταιρισμού.

 

  • Ένα άλλο ανακριβές σημείο αναφέρεται στην επισυναπτόμενη στο δημοσίευμα εισήγηση του δευτέρου θέματος της συνεδρίασης του Κοινοτικού Συμβουλίου στις 13-1-2021 για τα 156 στρέμματα.

Συγκεκριμένα στο κείμενο της εισήγησης αναφέρεται  : «  … Η παρελκυστική αυτή τακτική του Συνεταιρισμού κρατάει δέσμιο τον Οικισμό αφού δεν ξεκαθαρίζεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς και έτσι δεν μπορούν  να γίνουν από πλευράς Δήμου οι υποδομές που ζητούν οι κάτοικοι, μαζί με τις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η τροποποίηση σχεδίου για δημιουργία σχολείων» .

 

     Στο χώρο του κέντρου υπάρχει σε εξέλιξη τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου σχεδόν 30 χρόνια, που ξεκίνησε από το 1990 για να αλλάξουν οι χρήσεις και την τροποποίηση αυτή την κινεί ο Συνεταιρισμός ως ιδιοκτήτης του χώρου. Η μελέτη του ρυμοτομικού έχει ολοκληρωθεί από την Διοίκηση του Συνεταιρισμού παραπάνω από δέκα χρόνια μετά από συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος.  

     Η τροποποίηση του ρυμοτομικού έγινε βασικά για να αποκτήσει η περιοχή σχολεία και για να προστατευθεί το περιβάλλον με περιορισμό των δομήσιμων χώρων στο κέντρο, γιατί το ισχύον ΠΔ του 1974, με το οποίο εντάχθηκε το Ντράφι στο σχέδιο, δεν προβλέπει στο κέντρο σχολεία ούτε περιβαλλοντικές δομές και χρήσεις (πολιτιστικές, αθλητικές, κοινωνικές κλπ) σαν αυτές που περιέχονται στην μελέτη του ρυμοτομικού που είναι έτοιμη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, αλλά αντίθετα προβλέπει πάρα πολλά κτίσματα και δομήσιμες επιφάνειες που πνίγουν τον χώρο σε μπετόν, χωρίς αντίστοιχα να εξυπηρετούν τις ζωτικές ανάγκες καθημερινότητας των κατοίκων, γιατί τα κτίσματα αυτά προορίζονται στην πλειονότητά τους για να χρησιμοποιηθούν ως καφετέριες, εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης, εμπορικά, αναψυκτήρια,  κλπ.

     Σε αυτό το σκοπό στόχευε η τροποποίηση του ρυμοτομικού η οποία περιορίζει δραστικά και κατακόρυφα τις δομήσιμες επιφάνειες και την πυκνοδόμηση, ενώ περιέχει όλες τις απαραίτητες ζωτικές κοινωνικές δομές και επιπλέον σχολεία.

Υπάρχει συνεπώς ρυμοτομική μελέτη ολοκληρωμένη στο Υπουργείο  Περιβάλλοντος η οποία προβλέπει τροποποίηση του ισχύοντος σχεδίου για δημιουργία σχολείων .

Δεν κατανοούμε συνεπώς που έγκειται η παρελκυστική τακτική του Συνεταιρισμού όταν ο Συνεταιρισμός έχει ήδη έτοιμη ρυμοτομική μελέτη η οποία προβλέπει στον χώρο του κέντρου σχολεία.

Η μελέτη του ρυμοτομικού μένει στάσιμη επειδή μεσολάβησε η εμπλοκή του με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του κέντρου από την πρώην Κοινότητα Πικερμίου και μετέπειτα από τον Δήμο Ραφήνας Πικερμίου λόγω Καλλικράτη, η οποία διήρκεσε οκτώ χρόνια μέχρι να εκδοθούν οι αποφάσεις του Κτηματολογίου που δικαίωσαν τον Συνεταιρισμό. Στη συνέχεια η μελέτη μένει πάλι εκκρεμής με την αγωγή του Δήμου το 2018 μέχρι να τελειώσει και αυτός ο δικαστικός αγώνας. 

 

  • Ένα άλλο τμήμα του δημοσιεύματος που είναι ανακριβές σε διάφορα σημεία όσον αφορά τον Συνεταιρισμό είναι ότι «… με συνεχείς αναβολές εμποδίζει (ο Συνεταιρισμός) στην ουσία την έκδοση δικαστικής απόφασης για να λυθεί το θέμα της εγγραφής περιουσίας των πολιτών σε νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου καθυστερώντας στην ουσία την ανάπτυξη των έργων υποδομής της περιοχής… ».

 

     Ο Συνεταιρισμός δεν εμποδίζει με αναβολές την έκδοση δικαστικής απόφασης γιατί οι  Ντραφιώτες συνεταίροι μας θέλουν να τελειώσει ο δικαστικός αγώνας μια ώρα αρχύτερα για να απεγκλωβισθεί το ρυμοτομικό και να αναπτυχθούν οι δομές του κέντρου που θα βελτιώσουν το επίπεδο ζωής της τοπικής κοινωνίας. Απλά η όρκιση του πραγματογνώμονα ματαιώθηκε δύο φορές, την 27 Απριλίου 2020 και 15 Δεκεμβρίου 2020 λόγω αναστολής της λειτουργίας των Δικαστηρίων ένεκα της καραντίνας.

     Επίσης με την αγωγή δεν πρόκειται να λυθεί κανένα θέμα εγγραφής της περιουσίας των πολιτών σε νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Αντικείμενο της ένδικης διαφοράς στην αγωγή του Δήμου κατά του Συνεταιρισμού είναι η διεκδίκηση της κυριότητας του χώρου του κέντρου που ανήκει στον Συνεταιρισμό  και όχι στους πολίτες.

Όσον αφορά την καθυστέρηση στην ανάπτυξη των έργων υποδομής της περιοχής, αυτή σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να αποδοθεί στον Συνεταιρισμό, όταν ο Συνεταιρισμός έχει έτοιμη την ρυμοτομική μελέτη για τις υποδομές του κέντρου εδώ και μια δεκαετία στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.

     Τελειώνοντας θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι όποιος ενδιαφέρεται για ορθή και έγκυρη ενημέρωση όσον αφορά για θέματα του Συνεταιρισμού μπορεί να επισκέπτεται την ιστοσελίδα του Συνεταιρισμού www.opanspe.gr .

 Είμαστε  ευχαρίστως στη διάθεση  κάθε ενδιαφερόμενου και προς πάσα  κατεύθυνση για τυχόν περαιτέρω διευκρινήσεις.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΡΩΜΑΙΟΥ – ΠΕΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ                              ΠΛΕΤΣΗΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Κάντε like στην σελίδα μας στο facebook ΕΔΩ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Πικερμίου συντάχθηκε με τον δήμο Ραφήνας-Πικερμίου για τα 156 στρέμματα στο Ντράφι

 

Τι απαντά η Λιάνα Παπανδρέου εμμέσως στην Αθηνά Πρόγιου για την δίκη περί των 156 στρεμμάτων στο Ντράφι