Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη (800) Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου στην Ελληνική Αστυνομία

356

Δείτε την προκήρυξη εδώ Μέχρι 29 Φεβ . 2020 η υποβολή δικαιολογητικών.

Ο αριθμός των Συνοριακών Φυλάκων ορισμένου χρόνου ανά Περιφερειακή Ενότητα ή νησί καθορίζεται ως εξής:

 Π.Ε. Λέσβου: Διακόσιες σαράντα (240) θέσεις.

 Π.Ε. Σάμου: Εκατό ογδόντα (180) θέσεις.

 Π.Ε. Χίου: Εκατό εξήντα (160) θέσεις.

 Π.Ε. Κω: Εκατό (100) θέσεις.

 Νήσος Λέρος: Ογδόντα (80) θέσεις.

 Νήσος Σύμη: Είκοσι (20) θέσεις.

 Νήσος Κάλυμνος: Δέκα (10) θέσεις.

 Νήσος Μεγίστη: Δέκα (10) θέσεις.