Δ.Ο.Π.Α.Π :10.000€ για συντήρηση και επισκευή (πλην κτιρίων) στα γήπεδα Ραφήνας και Διώνης

451

Με απόφαση του Προέδρου του Δ.Ο.Π.Α.Π που αναρτήθηκε σήμερα Πέμπτη 3 Οκτ. 2019 στη “διαύγεια” εγκρίθηκε η υπ΄αριθμόν 65/2019 μελέτη που αφορά την Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην Κτίριων χώρων) Έργων για τις εργασίες που θα γίνουν στα γήπεδα της Ραφήνας αλλά και της Διώνης και θα επιβαρύνει τον Κ.Α 15.6262.01 με το ποσό των 10.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%.