Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου : Τα πρόστιμα έπεσαν βροχή.

721

Ήρθε η ώρα του ελέγχου ….

« Περί επιβολής ΤΕΛΟΥΣ 0,5 % , επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων εστιάσεως, κέντρων διασκέδασης & συναφών καταστημάτων και ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (λόγω μη απόδοσης αυτού) »

ΑΔΑ: Ψ1ΕΥΩ16-Ζ52 – « Περί επιβολής ΤΕΛΟΥΣ 0,5 % , επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων εστιάσεως, κέντρων διασκέδασης & συναφών καταστημάτων και ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (λόγω μη απόδοσης αυτού) » Λήψη αρχείου Προβολή αρχείουΗμ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/07/2019 14:41:33Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΑΔΑ: ΩΠΓΩΩ16-ΛΟΒ – « Περί επιβολής ΤΕΛΟΥΣ 0,5 % , επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων εστιάσεως, κέντρων διασκέδασης & συναφών καταστημάτων και ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (λόγω μη απόδοσης αυτού) » Λήψη αρχείου Προβολή αρχείουΗμ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/07/2019 14:40:11Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΑΔΑ: 6ΘΔΧΩ16-ΗΧ1 – « Περί επιβολής ΤΕΛΟΥΣ 0,5 % , επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων εστιάσεως, κέντρων διασκέδασης & συναφών καταστημάτων και ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (λόγω μη απόδοσης αυτού) » Λήψη αρχείου Προβολή αρχείουΗμ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/07/2019 14:39:18Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΑΔΑ: Ψ8ΗΞΩ16-ΖΕ7 – « Περί επιβολής ΤΕΛΟΥΣ 0,5 % , επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων εστιάσεως, κέντρων διασκέδασης & συναφών καταστημάτων και ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (λόγω μη απόδοσης αυτού) » Λήψη αρχείου Προβολή αρχείουΗμ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/07/2019 14:37:06Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΑΔΑ: 6ΨΠ6Ω16-90Α – « Περί επιβολής ΤΕΛΟΥΣ 0,5 % , επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων εστιάσεως, κέντρων διασκέδασης & συναφών καταστημάτων και ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (λόγω μη απόδοσης αυτού) » Λήψη αρχείου Προβολή αρχείουΗμ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/07/2019 14:33:45Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΑΔΑ: 6Ψ9ΓΩ16-Β60 – « Περί επιβολής ΤΕΛΟΥΣ 0,5 % , επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων εστιάσεως, κέντρων διασκέδασης & συναφών καταστημάτων και ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (λόγω μη απόδοσης αυτού) » Λήψη αρχείου Προβολή αρχείουΗμ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/07/2019 14:32:07Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΑΔΑ: 6ΩΒΤΩ16-ΠΤΝ – « Περί επιβολής ΤΕΛΟΥΣ 0,5 % , επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων εστιάσεως, κέντρων διασκέδασης & συναφών καταστημάτων και ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (λόγω μη απόδοσης αυτού) » Λήψη αρχείου Προβολή αρχείουΗμ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/07/2019 14:30:59Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΑΔΑ: ΨΨΩΩΩ16-ΟΝ0 – « Περί επιβολής ΤΕΛΟΥΣ 0,5 % , επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων εστιάσεως, κέντρων διασκέδασης & συναφών καταστημάτων και ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (λόγω μη απόδοσης αυτού) » Λήψη αρχείου Προβολή αρχείουΗμ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/07/2019 14:29:20Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩ16-22Μ – « Περί επιβολής ΤΕΛΟΥΣ 0,5 % , επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων εστιάσεως, κέντρων διασκέδασης & συναφών καταστημάτων και ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (λόγω μη απόδοσης αυτού) » Λήψη αρχείου Προβολή αρχείουΗμ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/07/2019 14:27:33Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΑΔΑ: 6Μ6ΦΩ16-ΣΣ9 – « Περί επιβολής ΤΕΛΟΥΣ 0,5 % , επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων εστιάσεως, κέντρων διασκέδασης & συναφών καταστημάτων και ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (λόγω μη απόδοσης αυτού) » Λήψη αρχείου Προβολή αρχείουΗμ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/07/2019 14:26:32

ΑΔΑ: 96ΜΜΩ16-ΖΜΔ – « Περί επιβολής ΤΕΛΟΥΣ 0,5 % , επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων εστιάσεως, κέντρων διασκέδασης & συναφών καταστημάτων και ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (λόγω μη απόδοσης αυτού) » Λήψη αρχείου Προβολή αρχείουΗμ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/07/2019 14:23:53Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΑΔΑ: 6ΜΓ1Ω16-2Υ6 – « Περί επιβολής ΤΕΛΟΥΣ 0,5 % , επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων εστιάσεως, κέντρων διασκέδασης & συναφών καταστημάτων και ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (λόγω μη απόδοσης αυτού) » Λήψη αρχείου Προβολή αρχείουΗμ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/07/2019 14:22:35Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΑΔΑ: 6Μ6ΤΩ16-Χ9Ο – « Περί επιβολής ΤΕΛΟΥΣ 0,5 % , επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων εστιάσεως, κέντρων διασκέδασης & συναφών καταστημάτων και ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (λόγω μη απόδοσης αυτού) » Λήψη αρχείου Προβολή αρχείουΗμ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/07/2019 14:21:29Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΑΔΑ: Ω340Ω16-1ΛΣ – « Περί επιβολής ΤΕΛΟΥΣ 0,5 % , επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων εστιάσεως, κέντρων διασκέδασης & συναφών καταστημάτων και ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (λόγω μη απόδοσης αυτού) » Λήψη αρχείου Προβολή αρχείουΗμ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/07/2019 14:20:20Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΑΔΑ: 6ΓΘΒΩ16-Ω4Ο – « Περί επιβολής ΤΕΛΟΥΣ 0,5 % , επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων εστιάσεως, κέντρων διασκέδασης & συναφών καταστημάτων και ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (λόγω μη απόδοσης αυτού) » Λήψη αρχείου Προβολή αρχείουΗμ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/07/2019 14:16:27Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΑΔΑ: Ψ333Ω16-ΓΧ7 – « Περί επιβολής ΤΕΛΟΥΣ 0,5 % , επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων εστιάσεως, κέντρων διασκέδασης & συναφών καταστημάτων και ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (λόγω μη απόδοσης αυτού) » Λήψη αρχείου Προβολή αρχείουΗμ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/07/2019 14:14:55Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΑΔΑ: 6Μ7ΗΩ16-ΟΤΛ – « Περί επιβολής ΤΕΛΟΥΣ 0,5 % , επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων εστιάσεως, κέντρων διασκέδασης & συναφών καταστημάτων και ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (λόγω μη απόδοσης αυτού) Λήψη αρχείου Προβολή αρχείουΗμ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/07/2019 14:10:44Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΑΔΑ: 9Ξ9ΦΩ16-ΙΒ8 – « Περί επιβολής ΤΕΛΟΥΣ 0,5 % , επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων εστιάσεως, κέντρων διασκέδασης & συναφών καταστημάτων και ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (λόγω μη απόδοσης αυτού) » Λήψη αρχείου Προβολή αρχείουΗμ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/07/2019 14:08:47Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΑΔΑ: ΩΛΔ6Ω16-ΣΛΝ – « Περί επιβολής ΤΕΛΟΥΣ 0,5 % , επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων εστιάσεως, κέντρων διασκέδασης & συναφών καταστημάτων και ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (λόγω μη απόδοσης αυτού) » Λήψη αρχείου Προβολή αρχείουΗμ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/07/2019 14:05:30Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΑΔΑ: 99ΕΗΩ16-ΦΛ7 – « Περί επιβολής ΤΕΛΟΥΣ 0,5 % , επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων εστιάσεως, κέντρων διασκέδασης & συναφών καταστημάτων και ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (λόγω μη απόδοσης αυτού) » Λήψη αρχείου Προβολή αρχείουΗμ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/07/2019 14:02:19