Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου:Δημοτικό συμβούλιο δια περιφοράς στις 31 Μαρτίου

328

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020 και ώρα 18.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της σχετικής με την αποδοχή χρηματοδοτήσεων και 3ης Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020, Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής.
  2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πλάτους πεζοδρομίων σε οδούς ήπιας μετακίνησης και έγκριση υψομετρικών μελετών οδών στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση οδικών υποδομών στην πυρόπληκτη περιοχή».
  3. Λήψη απόφασης περί: α) έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων για την ενίσχυση της υπηρεσίας λόγω χορήγησης αδειών ειδικού σκοπού στο τακτικό προσωπικό» και β) Έγκριση της αναγκαιότητας ανάθεσης της εφαρμογής της εργασίας της αναφερόμενης μελέτης σε τρίτους.
  4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ανάθεσης μίσθωσης ακινήτου με υδατοδεξαμενή για υδροδότηση της ευρύτερης περιοχής Αγίας Μαγδαληνής της Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας.
  5. Λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης για το έργο «Εργασίες άρσης καταπτώσεων πρανών περιοχής Βελανιδιάς».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ