Δώρα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος στην Μαθητική Διαστημική Ομάδα Ραφήνας

210

Μαθητική Διαστημική Ομάδα Ραφήνας 2019-2020.
Αναμνηστικά και Δώρα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) για την φετινή συμμετοχή της ομάδας μας:

https://climatedetectives.esa.int/ad/the-air-we-breathe/

http://robotics-edu.gr/earth-from-space/

#esa #earth_from_space #climate_detectives #RafinaSpaceTeam #3ekrafinas