Είπε “ΟΧΙ” ο Πρόεδρος! Πέρασε όμως κατά πλειοψηφία απόφαση στον Ο.Λ.Ρ!

643

Με την απαραίτητη διευκρίνηση ότι ανέβηκε στη “διαύγεια” 15 Οκτ. 2019 (ΕΔΩ) αλλά αφορά την προηγούμενη διοίκηση του Οργανισμού και αφορά μεταξύ των άλλων την έγκριση πρακτικών τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμών εργασιών/ έργων για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο “Την εκπόνηση τοπογραφικής, γεωλογικής και γεωτεχνικής μελέτης” ( με τελική προσφορά το ποσό των €46.800,00)