Έναρξη Εκπαίδευσης Μονάδων Εθνοφυλακής Β΄ Εξαμήνου 2019

219

Την Κυριακή 01 Σεπτεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε από τις Μονάδες 
Εθνοφυλακής έναρξη του χειμερινού κύκλου εκπαίδευσης, στο πλαίσιο 
αναβάθμισης του θεσμού της εθνοφυλακής.

Η έναρξη συμπεριελάμβανε τελετή αγιασμού, χαιρετισμό των Διοικητών των 
Μονάδων και της στρατιωτικής ιεραρχίας, ενημέρωση για την αποστολή, των 
ενεργειών αναβάθμισης της εθνοφυλακής καθώς και ανάλυση των κύριων 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.