Οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Παλλήνης

360

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι είναι οι εξής: 

O Φώτης Αβαρκιώτης, με αρμοδιότητες την Καθαριότητα, την Πολιτική Προστασία, την συντήρηση οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και Δημοτικών Εγκαταστάσεων, τον Δημοτικό φωτισμό και την συντήρηση και αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού εν γένει. Επίσης, ορίστηκε ως Αντιδήμαρχος αρμόδιος για τα θέματα της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης.
Ο Γιώργος Μουρτζιάπης, με αρμοδιότητες την συντήρηση και ανάπτυξη Πρασίνου, την λειτουργία και συντήρηση παιδικών χαρών.
Ο Άγγελος Λιακόπουλος με αρμοδιότητες την κατασκευή και συντήρηση έργων ύδρευσης, αποχέτευσης, ομβρίων και αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων, την εποπτεία διαδικασιών βεβαίωσης και είσπραξης οφειλών ύδρευσης, τον συντονισμό και εποπτεία Τεχνικού Συνεργείου ύδρευσης (αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης), καλής λειτουργίας αντλιοστασίων και δεξαμενών. Επιπλέον, ορίστηκε ως Αντιδήμαρχος αρμόδιος για τα θέματα της Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας.
Ο Μανώλης Στεφανάκης, με αρμοδιότητες τις Υπηρεσίες Κοινωνικής πολιτικής, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, τις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και την ανάπτυξη Εθελοντισμού και Εθελοντικών Δράσεων.
H Βασιλική Μελισσά με αρμοδιότητες τα θέματα Παιδείας και Σχολικής Στέγης, τις δράσεις Δια Βίου Μάθησης , ισότητας των φύλων και πρόληψης της παραβατικότητας, τον σχεδιασμό και την εποπτεία προγραμμάτων φροντίδας αδέσποτων ζώων καθώς και τα θέματα Δημόσιας Συγκοινωνίας.
Ο Βασίλης Δημητριάδης, με αρμοδιότητες την Ψηφιακή Πολιτική και Καινοτόμες Υπηρεσίες, την Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Εξυπηρέτηση του πολίτη.

Ορίστηκαν επίσης και τρεις εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι:
Η Καλλιόπη Ζινέλλη με αρμοδιότητα την Περιβαλλοντική Πολιτική, ο Θεόδωρος Σταματίου με ευθύνη τα δίκτυα ύδρευσης, τα έργα φυσικού αερίου και την παρακολούθηση του έργου κατασκευής της αποχέτευσης στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου και ΕΥΔΑΠ και ο Αλέξανδρος Πυργιώτης με αρμοδιότητα την λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων.