Ένδικα μέσα για να φύγουν οι πυρόπληκτοι που φιλοξενούνται στον Άγιο Ανδρέα

968

ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Του Γεωργίου Κασσαβέτη -Επισμηναγού(Ι) ε.α.
τ. Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΑΑΑ

Αγαπητοί συνάδελφοι της Πολεμικής Αεροπορίας,

Όπως γνωρίζετε ένα μέρος των καταλυμάτων του θερέτρου μας στον Άγιο Ανδρέα (Ζούμπερι), το οποίο ανήκει στο Μετοχικό μας Ταμείο και κατ’ επέκταση αποτελεί περιουσία των εν ενεργεία και αποστρατεία στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας, έχουν επιταχθεί και φιλοξενούν έναν αριθμό των πυροπλήκτων της φονικής πυρκαϊάς στο Μάτι. Από έγκυρες πληροφορίες συναδέλφων παραθεριστών έχει καταστεί γνωστό, ότι δύο ολόκληρα χρόνια μετά την πυρκαϊά οι άνθρωποι αυτοί έχουν επιλύσει το στεγαστικό τους πρόβλημα και διαμένουν στο θέρετρο μόνο τα σαββατοκύριακα για παραθεριστικούς λόγους. Το δε παράδοξο είναι ότι ενώ ο φιλοξενούμενος πυρόπληκτος έχει το δικαίωμα της προσκλήσεως επισκεπτών στο θέρετρο, με διαταγή του Αρχηγού της Αεροπορίας απαγορεύεται παντελώς η είσοδος και ως επισκεπτών σ’ αυτό, των ιδιοκτητών του εν ενεργεία και εν αποστρατεία αξιωματικών της Αεροπορίας, μέτρο που δεν ισχύει στα θέρετρα ούτε του Στρατού, ούτε του Πολεμικού Ναυτικού.
Επειδή, δύο χρόνια μετά τη φονική πυρκαϊά, εξέλιπε κάθε λόγος φιλοξενίας των πυροπλήκτων στο θέρετρο, επί ζημία των δικαιούχων, κι αυτό αποδεικνύεται από την χρήση των ιδίων μόνο κατά τα σαββατοκύριακα, θεωρούμε ότι επήλθε το πλήρωμα του χρόνου η χρήση του θερέτρου να περιέλθει και πάλι στους νόμιμους κατόχους του.
Επειδή το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας, το οποίο απώλεσε από το PSI 35 εκατομμύρια ευρώ και το μέρισμά μας έχει γίνει πλέον μέρισμα ελεημοσύνης, δεν αντέχει πλέον σε διαφυγόντα κέρδη, τα οποία προέρχονται από τα ενοίκια των παραθεριστών συναδέλφων και την εστίαση των επισκεπτών.
Τέλος επειδή το Δ.Σ. της ΕΑΑΑ έχει …. σοβαρότερα προβλήματα να ασχοληθεί και έχει αφήσει το θέμα στο έλεος του Αρχηγού της Αεροπορίας, ο οποίος σφυρίζει αδιάφορα, μια ομάδα συναδέλφων αποφασίσαμε να προσφύγουμε με άσκηση ασφαλιστικών μέσων στη δικαιοσύνη για την επίλυση του θέματος.
Παρακαλούμε όθεν κάθε συνάδελφο, που συμμερίζεται τις απόψεις μας, θέλει να συμμετάσχει στη συλλογική προσπάθεια και να επωμισθεί ένα ασήμαντο, θεωρούμε, κόστος του δικηγορικού γραφείου, το οποίο θα είναι πιο αμελητέο, όσο πιο μαζική θα είναι η συμμετοχή, να μας στείλουν το βαθμό, το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση της κατοικίας τους και το τηλέφωνό τους στο τηλέφωνο 6983506601 μέχρι την Παρασκευή 31 Ιουλίου.

Με Συναδελφική Εκτίμηση

Γεώργιος Κασσαβέτης – Επισμηναγός (Ι) ε.α.
τ. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑ