Επιστολή κατοίκων από το Ντράφι προς το Κοινοτικό Συμβούλιο Πικερμίου για κατολισθήσεις(φωτο)

422

To Δίκτυο Κατοίκων Ντράφι απέστειλε επιστολή στο Κοινοτικό Συμβούλιο Πικερμίου ενόψει απόφασης σχετικά με το πρώτο θέμα της Συνεδρίασης στις 13-1-2021 ημέρα Τετάρτη που αφορά «Κατολισθήσεις σε οδούς στον Οικισμό Ντράφι».

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΝΤΡΑΦΙ 

 netdrafi@gmail.com 

Ντράφι, 11 Ιανουαρίου 2021 

ΠΡΟΣ 

Α. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟ 

ΠΡΟΕΔΡΟ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

ΚΟΙΝ/ΣΗ: 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ: 

Σ. ΚΑΤΣΟΥΔΑ, 

Κ. ΚΥΡΙΑΖΉΣ, 

Κ. ΛΟΥΛΑΚΗ, 

Η. ΞΗΝΤΑΡΑΣ, 

Α. ΠΡΟΓΙΟΥ. 

ΘΕΜΑ : Κατολισθήσεις σε οδούς στον Οικισμό Ντράφι. 

Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, 

Αγαπητοί Κοινοτικοί Σύμβουλοι, 

Ενόψει απόφασης σχετικά με το πρώτο θέμα της Συνεδρίασης του ΚΣ στις 13-1-2021  ημέρα Τετάρτη που αφορά «Κατολισθήσεις σε οδούς στον Οικισμό Ντράφι» θέλαμε να  επιστήσουμε την προσοχή του Κοινοτικού Συμβουλίου στο γεγονός ότι στο Ντράφι  υπάρχουν και άλλα επικίνδυνα σημεία κατολισθήσεων στο οδικό δίκτυο λόγω απουσίας  των απαιτούμενων έργων . Από τους κατοίκους του οικισμού Ντράφι προσδιορίστηκαν  αρκετά τέτοια σημεία και ελήφθησαν συνημμένες φωτογραφίες προς ενημέρωσης σας.  Ιδιαίτερα επισημαίνουμε τα σημεία των οδών Ησιόδου, Κέκροπος, Δωριέων και Αλκαίου με  την βεβαιότητα ότι υπάρχουν και άλλα αντίστοιχα σημεία επικινδυνότητας που λόγω  χρόνου δεν ήταν δυνατόν κάτοικοι να μας τα προσδιορίσουν.  

Επομένως, αιτούμεθα από το Κοινοτικό Συμβούλιο να ζητήσει επιτόπου έλεγχο και σχετικές  μελέτες από τις δημοτικές υπηρεσίες και σε κάθε περίπτωση πέραν του σημείου της οδού  Αγαμέμνονος να συμπεριλάβει την συμπερίληψη τουλάχιστον των προαναφερόμενων  οδών (Ησιόδου, Κέκροπος, Δωριέων και Αλκαίου) σε τυχόν απόφαση του για το θέμα των  κατολισθήσεων στο Ντράφι. 

Παρακαλούμε Θέρμα να μας ενημερώσετε για τις ενέργειες στο συγκεκριμένο θέμα.