Έργο Blueislands – Η καρδιά του βιώσιμου τουρισμού χτυπάει στη Μύκονο.

378

Η συμμετοχή του Δήμου Μυκόνου στο ευρωπαϊκό έργο BLUEISLANDS με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης του όγκου των αποβλήτων που προκύπτουν από την αύξηση των επισκεπτών κατά τη τουριστική περίοδο, στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία.

Ο Δήμος Μυκόνου κατόρθωσε να ανταποκριθεί και να ανταπεξέρθει σε όλες τις προκλήσεις και δυσκολίες που κλήθηκε να αναλάβει. Συγκεκριμένα, στα πλαίσια των πιλοτικών δράσεων του προγράμματος BLUEISLANDS, προέβη στη διοργάνωση μιας αποτελεσματικής εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των τουριστών και των ντόπιων, επικεντρωμένη σε μηνύματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, βιώσιμης και κυκλικής οικονομίας.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, διανεμήθηκαν ταυτόχρονα χάρτινα σταχτοδοχεία σε τουρίστες, μόνιμους κατοίκους και δημόσιες υπηρεσίες, με σκοπό την ενθάρρυνσή τους να μην πετούν τα αποτσίγαρά τους, τα οποία και αποτελούν μεγάλη πηγή μόλυνσης των παραλιών και των θαλασσών. Παράλληλα, μοιράστηκαν φυλλάδια και τοποθετήθηκαν αφίσες σε χώρους μαζικής εστίασης και σε λοιπούς δημόσιους χώρους.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των πιλοτικών δράσεων, οργανώθηκε εκστρατεία ενημέρωσης με επίκεντρο τα παιδιά, κατά τη διάρκεια της οποίας, μαθητές του 1ου Δημοτικού σχολείου της Χώρας Μυκόνου και του Δημοτικού σχολείου Άνω Μεράς Μυκόνου έλαβαν μια οικολογική υφασμάτινη τσάντα που περιείχε γραφική ύλη και φυλλάδιο με το λογότυπο του έργου. Ταυτόχρονα, ενημερώθηκαν για τους στόχους και τις δράσεις του έργου BLUEISLANDS, καθώς και τα μέτρα που προτείνει επιδιώκοντας τη βιώσιμη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντικές πιλοτικές δράσεις έλαβαν χώρα στις περιοχές όλων των εταίρων του έργου. Συγκεκριμένα, διεξήχθησαν 147 έρευνες για τις απορρίψεις σε 24 παραλίες από 8 νησιά της Μεσογείου και εκστρατείες συλλογής δειγμάτων άμμου κατά τη διάρκεια της χαμηλής και υψηλής περιόδου. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες παρακολούθησης της ποιότητας των παράκτιων υδάτων στην Κύπρο και τη Σικελία, μέσω βραχυπρόθεσμων μακροσφαιρικών αναπτύξεων. Το αποτέλεσμα των παραπάνω δράσεων ήταν η δημιουργία μιας αναλυτικής μελέτης χαρακτηρισμού των αποβλήτων σε όλα τα νησιά που συμμετείχαν στο έργο, τα αποτελέσματα της οποίας χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση και την ομαλοποίηση των αποκτηθέντων δεδομένων.

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω δράσεις που ανέλαβε ο Δήμος Μυκόνου στα πλαίσια του έργου, γίνεται σαφής η μεγάλη σημασία που έδωσε στη συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα BLUEISLANDS, από το οποίο μόνο κερδισμένος βγήκε, καθώς αποκόμισε εμπειρίες, μοιράστηκε βέλτιστες πρακτικές και τεχνογνωσία, χτίζοντας παράλληλα στρατηγικής σημασίας συνεργασίες και θέτοντας τις βάσεις μιας βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή.