Η εφαρμογή Δείκτες Δυσφορίας airquality για Android

308

Οι δείκτες δυσφορίας εκφράζουν την ικανοποίηση ή μη του ανθρώπου από το περιβάλλον και τις επικρατούσες συνθήκες. Δίνουν μια καλή εκτίμηση των συνθηκών που επικρατούν και είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι στις ευπαθείς ομάδες, όπως ηλικιωμένα άτομα, παιδιά, στους ανθρώπους με πνευμονικές παθήσεις (πχ άσθμα), αθλητές, εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους και γενικά στις ομάδες ανθρώπων που επηρεάζονται άμεσα από τις περιβαλλοντικές συνθήκες.
Η εφαρμογή airquality.gr αναπτύχθηκε στο Εργαστήριο Θερμοφυσικών Ιδιοτήτων του τμήματος Χημικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έχει πανελλαδική κάλυψη.
Υπολογίζει δύο δείκτες δυσφορίας: το γενικό δείκτη και τον προσωπικό δείκτη
Ο Γενικός Δείκτης Δυσφορίας DI (Discomfort Index) που προτάθηκε από τον Thom το 1959 είναι ένα καθαρά εμπειρικός δείκτης και είναι σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία και την υγρασία της περιοχής.
Ο Προσωπικός Δείκτης Δυσφορίας PMV (Predicted Mean Value) που προτάθηκε από τον Fanger το 1973 είναι συνάρτηση της θερμοκρασίας, της υγρασίας, της ταχύτητας του ανέμου, της σχετικής νέφωσης, καθώς και της ηλιακής ακτινοβολίας και της ένδυσης και της δραστηριότητας του χρήστη.
Στην εφαρμογή airquality.gr δίνεται η δυνατότητα της επιλογής της ένδυσης και η δραστηριότητα του χρήστη.
Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή από το Google Play.