Ιερά Αγρυπνία στον Ι.Ν της Αγίας Κυριακής Σπάτων

200