Κ.Α.Π.Η. Ραφήνας «Πρόληψη και Διαχείριση των Αισθητηριακών Διαταραχών-‘Οραση και Ακοή».

281

Με στόχο την ενημέρωση των ηλικιωμένων συμπολιτών μας σε θέματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας, αρμόδιο κλιμάκιο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Κ.Α.Π.Η Ραφήνας στο Κ.Α.Π.Η. Ραφήνας την Παρασκευή 13/12/2019 με θέμα : «Πρόληψη και Διαχείριση των Αισθητηριακών Διαταραχών-‘Οραση και Ακοή».