Και ξανά συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας-Πικερμίου

473

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 20.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης περί αποδοχής της πρόσκλησης  της  ΑΜΚΕ  με την επωνυμία «Δημιουργική Σκέψη Ανάπτυξης  – “ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ” προς τον Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου, περί  σύμπραξης  με σκοπό την  συμμετοχή στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο: «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2019».
  2. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. 71426/28-01-2020 απόφασης Αν. Προϊστάμενου της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής, σχετικά με την μετακίνηση της Λαϊκής Αγοράς στην Κοινότητα Ραφήνας.
  3. Λήψη απόφασης περί ρυμοτομικής τακτοποίησης οικογενειακού τάφου με αριθμό 33 στην Κοινότητα Ραφήνας.
  4. Λήψη απόφασης περί επιστροφής στο Δήμο εμπράγματος δικαιώματος χρήσης τάφου με αριθμό 53 στην Κοινότητα Πικερμίου.,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ