Καλλιτεχνούπολη: Τοποθετήθηκαν συλλέκτες αναμετάδοσης μετρήσεων ψηφιακών υδρομέτρων

349
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών δήμου Ραφήνας-Πικερμίου Παναγιώτης Καλφαντής μας ενημερώνει με σχετική του δημοσίευση σχετικά με την τοποθέτηση ψηφιακών υδρομέτρων στην Καλλιτεχνούπολη:
Τοποθέτηση των συλλεκτών πληροφορίας και αναμετάδοσης μετρήσεων των ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ που εγκαταστάθηκαν στον οικισμό της Καλλιτεχνούπολης.
Αποτελούν τμήμα του εργου ¨ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ στην ΔΕ Ραφήνας¨ δαπάνης 980.000 Ε και ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 2014-2020 που θα συνεισφέρει στη βέλτιστη απόδοση του δικτύου ύδρευσης με χειρισμό απο το control room στον Δήμο και στην ελαχιστοποίηση των διαρροών του πολύτιμου φυσικού αγαθού.
Αντίστοιχο έργο στην ΔΕ Πικερμιου έχουμε υποβάλει για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ του Υπ. Εσωτερικών .
Με πρόγραμμα και συνέπεια συνεχίζουμε την υλοποίηση σύγχρονων υποδομών στον Δήημο μας.