9ο θέμα συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας-Πικερμίου 23/02/2021 με τηλεδιάσκεψη

210

ΘΕΜΑ 9ο  :  Λήψη απόφασης περί αντικατάστασης υπευθύνου λογαριασμού για το έργο «Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου για την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΤΣΔΑ)»   

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Με την υπ. αρ. πρωτ. 891099/17.11.2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα “Ορισμός υπολόγου διαχειριστή έργων που χρηματοδοτούνται από τον Προϋπολογισμό Δημοσιών Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 085/1” και ΑΔΑ: ΨΑΝΑ7Λ7-Κ19, ορίσαμε με την 209/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με ΑΔΑ : 90ΛΡΩ16-3ΝΖ,  τον υπεύθυνο λογαριασμού για το έργο “Τεχνική βοήθεια Υποστήριξης Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου για την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΤΣΔΑ)”      

Ο Υπεύθυνος λογαριασμού που είχε οριστεί ο Ειδικός Ταμίας Χρήστος Μυτιληναίος του Αντωνίου πιστοποιήθηκε ως χρήστης στο Πληροφοριακό σύστημα του e-pde και είναι ο αρμόδιος για την εκτέλεση των πληρωμών μέσω ηλεκτρονικών εντολών.  Επίσης θα έχει την υποχρέωση να καταχωρεί τα παραστατικά των οποίων η πληρωμή εκκρεμεί στο Πληροφοριακό σύστημα e-pde.

Λόγω συνταξιοδότησης του ανωτέρου υπαλλήλου, ορίστηκε άλλος υπάλληλος ως Ειδικός Ταμίας του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου, η Κυρία Θεονύμφη Κατσιπουλάκη του Στυλιανού, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού Α’ Βαθμού. 

Ζητείται να οριστεί η νέα Ειδική Ταμίας ως Υπεύθυνη λογαριασμού που θα πιστοποιηθεί ως χρήστης στο Πληροφοριακό σύστημα e-pde και θα είναι ο αρμόδιος για την εκτέλεση των πληρωμών μέσω ηλεκτρονικών εντολών και με την υποχρέωση να καταχωρεί τα παραστατικά των οποίων η πληρωμή εκκρεμεί στο αναφερόμενο σύστημα. 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ : 

Να εγκριθεί ο ορισμός της  Ειδικής Ταμίας  Θεονύμφη Κατσιπουλάκη του Στυλιανού, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού Α’ Βαθμού, ως  Υπεύθυνη Λογαριασμού και  χρήστη στο Πληροφοριακό σύστημα e-pde, για τις πληρωμές του έργου “Τεχνική βοήθεια Υποστήριξης Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου για την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΤΣΔΑ)” μέσω ηλεκτρονικών εντολών και να καταχωρεί τα παραστατικά των οποίων η πληρωμή εκκρεμεί στο αναφερόμενο σύστημα  e-pde.

Η εισηγήτρια υπάλληλος: 

Γεωργία Λεγάκη Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος

Κάντε like στην σελίδα μας στο facebook ΕΔΩ