Με απόφαση Δημάρχου επιβολή διοικητικού προστίμου 1.800€

369

Στη συγκεκριμένη περίπτωση επιβλήθηκε πρόστιμα εις βάρος του καταστήματος ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ….., με στοιχεία νομίμου εκπροσώπου …… διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους χιλίων οκτακοσίων Ευρώ (1.800,00€)

Και για μια ακόμη φορά η Δημοτική Αρχή , βγάζει “φόρα -παρτίδα” τα πλήρη στοιχεία των “παραβατών” (Ονοματεπώνυμα -πατρώνυμα και ΑΦΜ) ενώ για άλλους τα αποκρύπτει!

Το τι εννοούμε μπορείτε να τα αντιληφθείτε, κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους :

ΑΔΑ: ΩΜΓΧΩ16-ΔΚΗ – ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 607/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ: ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

ΑΔΑ: ΩΙΨΑΩ16-Θ73 – Απόφαση 594/2019 Δημάρχου, Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου περί ανάκλησης απόφασης περί επιβολής προστίμου

ΑΔΑ: 9ΛΧΙΩ16-ΟΘΙ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 588/2019 ΠΕΡΙ “ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ”