Με απόφαση Δημάρχου ”Φίλιππος Καβουνίδης” και ”ΔΟΠΑΠ” στην ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

242

Ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου αποφάσισε λόγω των εκτάκτων συνθηκών την απασχόληση 15  υπαλλήλων του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου, του Ν.Π.Δ.Δ.-
Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ» και του
Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Π.Α.Π., εντός του συμβατικού τους ωραρίου και βάσει της κείμενης
νομοθεσίας, στο πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, σε
ομάδες διανομής φαγητού, από 15/04/2020 και για το χρονικό διάστημα ισχύος των
έκτακτων μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, με σκοπό την
εξυπηρέτηση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και εν γένει των πληττόμενων πολιτών
του Δήμου που χρήζουν βοήθειας.

Διαβάστε την απόφαση για την  Βοηθεια στο σπίτι ΕΔΩ