Με πρωτοβουλία Γ. Βουδούρη , συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη απο “Φ. Kαβουνίδη”

271

Mε ανακοινωσή του στο fb o Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ “Φ. Καβουνίδης” Γεράσιμος Βουδούρης ανακοινώνει μια νέα δράση που θα αναλάβει το Ν.Π.Δ.Δ υπο την προεδρία του

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Γ. Βουδούρη

“Θέλω να ανακοινώσω πρώιμα μια Δράση που θα δημιουργηθεί στο Ν.Π.Δ.Δ “ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ”, και θα αφορά την δημιουργία γραφείου συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες παιδιών, γονέων, ηλικιωμένων. Το γραφείο θα στελεχώσουν εργαζόμενοι στο ΝΠ και εθελοντές επιστήμονες σχετικοί με το αντικείμενο.”