Ο Αντιδήμαρχος Δ. Κατσουλακης επί το έργον

585

Συνεργείο του καθαρισμού του Δήμου με επικεφαλής τον Αντιδήμαρχο, Δ. Κατσουλάκη, βρίσκεται στη Λ. Φλέμιγκ για τον καθαρισμό του δρόμου! Ο ίδιος ο Αντιδήμαρχος όπως βλέπουμε και στις φώτο με προσωπική εργασία, προΐσταται του καθαρισμού! Του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και μπράβο!

Δ. Αντωνάκος.