Οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών για το Λιμάνι της Ραφήνας

431

Το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών στην υπ’ αριθμ. 1 συνεδρίαση για το 2021,  την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021, γνωμοδότησε θετικά για τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης που αφορούν το λιμάνι της Ραφήνας:

Α) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΚΙΝΗΣΙΑ) Ε/Γ-Ο/Γ
«ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ» ΣΕ 05-02-2021 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 05-04-2021 ΑΝΤΙ ΑΠΟ 06-01-2021 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ
27-02-2021
Β) ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ-Ο/Γ «ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ» ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΡΑΦΗΝΑΑΝΔΡΟΣ-ΤΗΝΟΣ-ΜΥΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ 06-01-2021 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 04-02-2021
Γ) ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ-Ο/Γ «ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ» ΓΙΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 05-02-2021 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 05-04-
2021
Δ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ-Ο/Γ «ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ» ΑΠΟ 06-04-2021 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ
31-10-2021 ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (i) ΡΑΦΗΝΑ – ΑΝΔΡΟΣ – ΤΗΝΟΣ –
ΜΥΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ (ii) ΡΑΦΗΝΑ – ΑΝΔΡΟΣ – ΡΑΦΗΝΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΑΣΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΑΠΟ 07-09-2021 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 26-09-2021)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ-Ο/Γ «ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΙΙ» ΑΠΟ 05-02-2021 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ
31-10-2021 ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (i) ΡΑΦΗΝΑ – ΑΝΔΡΟΣ – ΤΗΝΟΣ –
ΜΥΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ (ii) (ΝΑΞΟΣ) – ΜΥΚΟΝΟΣ – ΤΗΝΟΣ – ΑΝΔΡΟΣ – ΡΑΦΗΝΑ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Α) ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΚΙΝΗΣΙΑ) Ε/Γ-Ο/Γ «ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ
ΑΝΔΡΟΣ» ΑΠΟ 01-01-2021 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 01-03-2021
Β) ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ-Ο/Γ «ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ» ΑΠΟ 31-12-2020 ΜΕΧΡΙ
ΚΑΙ 15-01-2021 ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΥΚΟΝΟΣ-ΤΗΝΟΣ-ΑΝΔΡΟΣ-ΡΑΦΗΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Γ) ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ-Ο/Γ «ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ» ΑΠΟ 16-01-2021 ΜΕΧΡΙ
ΚΑΙ 02-03-2021 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡ.5 ΑΡΘΡΟΥ ΕΚΤΟΥ Ν.2932/2001

Α) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΗΞΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
(ΑΚΙΝΗΣΙΑ) Ε/Γ-Ο/Γ «ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π» ΣΕ 30-11-2020 ΑΝΤΙ 30-12-2020
Β) ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ-Ο/Γ «ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π» ΑΠΟ 01-12-2020 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 14-01-2020 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ.5 ΑΡΘΡΟΥ ΕΚΤΟΥ
Ν.2932/2001

ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Ε/Γ-Ο/Γ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΡΑΦΗΝΑ-ΜΑΡΜΑΡΙ
ΑΠΟ 12-11-20 ΕΩΣ 30-11-2020

Κάντε like στην σελίδα μας στο facebook ΕΔΩ