Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας : Εγκατάσταση πρότυπου επιδεικτικού σταθμού παροχής ηλεκτρικής ενέργειας απο θαλάσσιο κυματισμό.

506

Αναμένουμε τις εξελίξεις και παρακολουθούμε το θέμα για μια εγκατάσταση που όπως ψάξαμε και βρήκαμε στην υπάρχουσα βιβλιογραφία έχει πολλά πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα.

Να σημειώσοουμε ότι ήδη υπάρχει και η πρόταση απο εταιρεία που ειδικεύεται σε αυτό το τομέα καθώς επίσης και η σχετική θετική απόφαση του Δ.Σ της Α.Ε του Ο.Λ.Ρ