Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας :Πιστοποίηση στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης!

368

Εγκρίθηκε και “προχωράει” η παροχή υπηρεσιών εσωτερικής επιθεώρησης με σκοπό την πιστοποίηση με σκοπό την πιστοποίηση αναφορικά με το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015, έτους 2019.