6.000€ για παροχή υπηρεσιών συλλογής στοιχείων για την εκδήλωση ενδιαφέροντος σύνδεσης με το φυσικό αέριο.

335

“Εγκρίνουμε τη δαπάνη και διαθέτουμε πίστωση ύψους Εξι Χιλιάδες Ευρώ ( ) 6.000,00 € την οποία δεσμεύουμε σε βάρος του ΚΑΕ 30.6142.01, προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2019 για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ” αναγράφει έγγραφο του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου και αναμένουμε να ενημερωθούμε αν συλλέχθηκαν τα στοιχεία προκειμένου να εκδηλώσουμε το ενδιαφέρον μας – ως Δήμος – για σύνδεση με το Φυσικό αέριο!