π. Δήμαρχος Γιώργος Χριστόπουλος “Θα είμαστε πάντα κοντά σας”

418

Η καλή πράξη τότε μόνο ωφελεί, όταν έχει κίνητρο την Αγάπη!!!Και η στήριξη αυτών των ατόμων έχει ανάγκη από πολύ αγάπη και ειλικρινή συμπαράσταση. 
Θα είμαστε πάντα κοντά σας.