Παππούς ο Δημ. Σύμβουλος Αντώνης Παλπατζης

453

…και δικαιολογημένη η απουσία του απο τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου