Παραίτηση Περιφερειακού Συμβούλου.

382

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, αποδέχτηκε την από 17-01-2020 δήλωση παραίτησης του Περιφερειακού Συμβούλου Αθανασόπουλου Ιωάννη του Γεωργίου, από τη θέση του τακτικού Περιφερειακού Συμβούλου του συνδυασμού ««ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» στην εκλογική Περιφέρεια Νότιου τομέα.