ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την εκτέλεση της δαπάνης : «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ»

307

Ο ∆ήµαρχος Ραφήνας- Πικερµίου διακηρύσσει τη διενέργεια µειοδοτικής, φανερής, προφορικής δηµοπρασίας µίσθωσης ακινήτου από το ∆ήµο Ραφήνας-Πικερμίου, για την δημιουργία πολιτιστικού πολυχώρου στην Δ.Ε. Πικερμίου

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόµενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων, σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης, να υποβάλλουν στο γραφείο πρωτοκόλλου του ∆ήµου Ραφήνας- Πικερµίου, έγγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.

Προθεσµία Υποβολής προτάσεων: από 12/08/2019 έως και 02/09/2019, ώρα 15:00.

Αναλυτικά όλοι οι Όροι ΕΔΩ