Περιορισμός στον αριθμό επιβατών στα πλοία – 15 m2 για κάθε επιβάτη

323

Με βάση τις πρόσφατες διατάξεις του ΥΕΝ που αφορούν τις νέες χωρητικότητες των πλοίων θα πρέπει να διατίθενται 15 m2 για κάθε επιβάτη.

Αυτό σημαίνει ότι Π.χ. Το Blue Star Delos που έχει πρωτόκολλο χωρητικότητας 2.400 άτομα με τα σημερινά δεδομένα ,όταν ενεργοποιηθεί και πάλι ,θα μεταφέρει μέχρι 270 άτομα σε κάθε αναχώρηση.Μια γρήγορη ενημέρωση για να έχουμε εικόνα της επόμενης ημέρας

Τα σχόλια για τις δυνατότητες υγιούς εμπορικής δραστηριότητας ,δικά σας

Dimitris Petropoulos‎ -parosnews.net