Πολύ δουλειά για Σ. Χρυσοφώτη και Δέσποινα Γκικάκη! Αλλάζουν τα “δεδομένα” στα λιμάνια!

1093
www.rpn.gr olr

«τα πάντα ρει, μηδέποτε κατά τ’ αυτό μένειν» με απλά λόγια όλα είναι ρευστά και τίποτα δεν μένει το ίδιο.

Πολύ δουλειά και μεγάλο βάρος καλείται να σηκώσει η νέα Διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας στο νέο Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας μεταξύ των “πολλών” που προβλέπονται , προκειμένου να βελτιωθεί η συνολική εικόνα των λιμανιών προβλέπονται και άρθρα σύμφωνα με τα οποία :

• Θεραπεύονται χρόνιες παθογένειες που ανέκυψαν ως προς τις παραχωρήσεις με χρηματικό αντάλλαγμα χερσαίων ζωνών λιμένων με τις νέες διατάξεις να περιγράφουν με σαφή κριτήρια τη διοικητική διαδικασία που θα ακολουθηθεί. 

• Παρατείνεται η αποκλειστική προθεσμία για την εκπόνηση των προβλεπόμενων μελετών και για την καθαίρεση των αυθαίρετων κατασκευών στις χερσαίες ζώνες λιμένα. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η ομαλή αποκατάσταση της νομιμότητας και της ομοιομορφίας των κατασκευών αυτών και δίδεται η δυνατότητα και ο εύλογος χρόνος στους ιδιώτες να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση αυτή προς όφελος των περιβαλλόντων χώρων, των τοπικών κοινωνιών και επιχειρήσεων και του ιδίου του λιμένα.

• Παρατείνονται ομοίως οι προθεσμίες για τη σύνταξη από τους φορείς διαχείρισης και εκμετάλλευσης λιμένων αναπτυξιακού προγράμματος και μελέτης διαχείρισης (Master Plan), ενώ προβλέπεται προθεσμία  για την ολοκλήρωση των διαδικασιών νομιμοποίησης λιμενικών εγκαταστάσεων. 

Το πολυνομοσχέδιο θα τεθεί υπό δημόσια διαβούλευση