Πρόεδρος Ο.Λ.Ρ Σπ. Χρυσοφώτης : “Τα οικονομικά μας , δυστυχώς τον τελευταίο καιρό δεν είναι αυτά που έπρεπε να είναι!”

386

Με μια διαπίστωση που αφορά την οικονομική κατάσταση του Ο.Λ.Ρ , έπειτα απο την ανάγνωση των ισολογισμών , ξεκίνησε την ομιλία του , ο νέος Πρόεδρος του Ο.Λ.Ρ Σπυρίδων Χρυσοφώτης, ο οποίος όμως στη συνέχεια διευκρίνισε “…ανεξαρτήτως αν κάποιος φταίει! Εδώ δεν είμαστε εμείς ούτε για ευθύνες (εννοώντας απόδοση ευθυνών), ούτε για οτιδήποτε, το παρελθόν πέρασε. Αυτή τη στιγμή ξεκινάμε μια νέα ημέρα για τον Οργανισμό”

Δείτε την ομιλία του Προέδρου που ξεκινάει απο το 1:20