Πρόεδρος Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Σπυρίδων Χρυσοφώτης : Γιατί “ακυρώσαμε” το έργο, στη χερσαία ζώνη!

642

“… το έργο αυτό, αν γινόταν θα μας εξέθετε, διότι το αντικείμενο του έργου έχει ήδη καλυφθεί” 

Όπως σας είχαμε ενημερώσει ΕΔΩ : Ομόφωνα αποφασίσθηκε απο το Δ.Σ του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας, η ματαίωση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με πρόσκληση Οικονομικών Φορέων για το έργο «Εκτέλεσης Έργων Αποκατάστασης Ζημιών σε θέσεις ευθύνης του Ο.Λ.Ρ Α.Ε , μετά την πυρκαγιά της 23 Ιουλίου 2018» , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 106, παραγρ. 2, εδάφιο (β) του Ν 4412/2016 καθόσον οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με την διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον τον αναθέτοντα φορέα, Οργανισμό Λιμένος Ραφήνας Α.Ε
Ακούστηκε άσχημα , ότι ματαιώθηκε απο τον Οργανισμό Λιμένος, ένα έργο σε θέσεις ευθύνης του, που αφορούσε αποκατάσταση ζημιών , που προήλθαν απο την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018 και δεν μπορούσαμε να το αφήσουμε να περάσει έτσι αδιευκρίνιστο.  

Το rpn.gr και ο Κυριάκος Μαϊόπουλος, σε συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Σπυρίδωνα Χρυσοφώτη , ενημερώθηκε για τα παρακάτω , που αφορούν την “ματαίωση” της εκτέλεσης των έργων.  

“Εδώ έχουμε το εξής παράλογο. Πρόκειται , ουσιαστικά, για ένα έργο του οποίου η χρηματοδότηση έχει εγκριθεί απο το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Προχωρήσαμε τη διαγωνιστική διαδικασία, φθάσαμε στο σημείο να έχουμε κατ’ ουσία μειοδότη, να έχουμε Ανάδοχο, όμως το 80% με 90% του έργου, βάσει της εισηγήσεως της Τ.Υ. του Ο.Λ.Ρ, έχει ήδη πραγματοποιηθεί δια απ’ ευθείας αναθέσεων από την προηγούμενη Διοίκηση, με χρήματα που βγήκαν απο το ταμείο του Ο.Λ.Ρ” ανέφερε ο Πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας. Μάλιστα ο Πρόεδρος, τεκμηριώνοντας τα λεγόμενά του μας υπενθύμισε τις παρακάτω συμβάσεις και έργα που πραγματοποιήθηκαν με απ’ ευθείας αναθέσεις :

  • Άγιος Νικόλαος 10.500 € : Αντικατάσταση αυτομάτου ποτίσματος, βαψίματα, φύτευση
  • Μπλε – Πράσινο Λιμανάκι 19.500 € : (κορμοδέματα) Κοπή καμένων, απομάκρυνση καμένων , δημιουργία κορμοδεμάτων
  • Μπλέ – Πράσινο Λιμανάκι 19.490 € : (κλαδοδέματα) Κοπή καμένων, απομάκρυνση καμένων, δημιουργία κλαδοπλεγμάτων.
  • Καθαρισμός καμένων κορμών – Κόκκινο Λιμανάκι 19.000 € : Κοπή απομάκρυνση καμένων δένδρων
  • Ηλεκτρολογικές εργασίες στον Άγιο Νικόλαο (πίνακας και γραμμές) 1.100 € : Ηλεκτρικό πίνακας και γραμμές
  • Προειδοποιητικές πινακίδες 510 € : Κόκκινο, Πράσινο Μπλέ και Άγ. Νικόλαου Στη συνέχεια ο κ. Σπ. Χρυσοφώτης, μας ενημέρωσε ότι το μεγαλύτερο τμήμα του αντικειμένου της υπό ανάθεσης σύμβασης (αυτής δηλ. που στη συνέχεια επί προεδρίας του ακυρώθηκε) έχει ολοκληρωθεί με τις προαναφερθείσες συμβάσεις ποσού 70.100€ πλέον Φ.Π.Α. Επίσης μας εξήγησε ότι και ένα ακόμη σημαντικό τμήμα εργασιών αποκατάστασης πραγματοποιήθηκε απο το προσωπικό Λιμενικής Υποστήριξης του Ο.Λ.Ρ

Όταν ρωτήσαμε το Πρόεδρο του Ο.Λ.Ρ τι περιλαμβάνει το υπόλοιπο 20% των εργασιών μας που θα πρέπει να γίνουν, μας ενημέρωσε ότι για το υπόλοιπο 20% δεν υφίσταται ανάγκη εκτέλεσής τους παρά μόνο για μια ηλεκτρολογική γραμμή που δυσλειτουργεί, για την επισκευή της απαιτείται η διάθεση ποσού 1.200 €.  
“Συνεπώς το έργο αυτό, αν γινόταν θα μας εξέθετε, διότι το αντικείμενο του έργου έχει ήδη καλυφθεί. Και αφού ο Ν 4412/2016, σύμφωνα με το άρθρο 106 μας δίνει τη δυνατότητα να το ματαιώσουμε , το κάναμε χωρίς να υπάρχει αντίρρηση από κανένα μέλος του Δ.Σ ”
“Νέο κλίμα” λοιπόν στο λιμάνι της Ραφήνας και εξηγήσεις υπάρχουν για όλα.
…και κρίμα δαπάνες ύψους 70.100 € για αποκατάσταση ζημιών εντός της ζώνης λιμένα, από την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018, που θα μπορούσαν να καλυφθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, βγήκαν από το ταμείο του Ο.Λ.Ρ και δόθηκαν με απ’ ευθείας αναθέσεις.