Ραφήνα :«Διαπιστωτική πράξη λύσης της εκμίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου της δικαιούχου … »

507

Για γνωστό περίπτερο στη Ραφήνα ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ η λύση από 30-11-2019 της από 24-4-2019 ιδιωτικής μισθωτικής σύμβασης για την εκμίσθωση του περιπτέρου και την διακοπή καταβολής του μισθώματος στον Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

*Η περαιτέρω παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του εν λόγω περιπτέρου γίνεται με δημοπρασία κατόπιν σχετικής διακήρυξης , σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δημοπρασιών προς εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων, αποκλειομένης της δυνατότητας απευθείας παραχώρησης αυτού.