Σαν σήμερα : Τα εγκαίνια του φράγματος και της λίμνης του Μαραθώνα

372

Πώς πραγματοποιήθηκε η κατασκευή του φράγματος του Μαραθώνα; Η ιστορία είναι μακρά και μας ταξιδεύει αρκετά χρόνια πίσω.

Το Ιστορικό Αρχείο της ΕΥΔΑΠ συγκεντρώνει και διατηρεί ιστορικά τεκμήρια (οπτικοακουστικό και έγχαρτο υλικό) που αφορούν την κατασκευή των πρώτων σύγχρονων έργων, με σκοπό τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ανακατασκευή των αφηγήσεων και των ιστοριών που αναπτύσσονται μεταξύ του νερού, της κοινωνίας και της πολιτείας. Ανατρέξαμε λοιπόν στο Ιστορικό Αρχείο της ΕΥΔΑΠ καθώς και στο Λεύκωμα «Υδάτινη Ιστοριογραφία: Χρονικό της διαχείρισης»* το οποίο εκδόθηκε από το Δίκτυο Πολιτισμού ΕΥΔΑΠ το έτος 2014 και από το οποίο επιλέξαμε τα αποσπάσματα που μας εντυπωσίασαν και σας τα παραθέτουμε:

«Το 1925 με την αύξηση του πληθυσμού της Αθήνας, κυρίως μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, δημιουργήθηκαν νέες ανάγκες. Έτσι, ξεκίνησε η κατασκευή των πρώτων σύγχρονων έργων ύδρευσης στην περιοχή της Πρωτεύουσας, με την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της Αμερικανικής Εταιρίας Ulen και της Τράπεζας Αθηνών».

Περισσότερα ΕΔΩ