Σχιστό, Κόρινθο και Ιωάννινα εγκαταστάθηκαν οι πρώτοι “μετανάστες” που απομακρύνθηκαν απο Μόρια!

224

Μεταφέρθηκαν απο τη Μόρια στην ηπειρωτική Ελλάδα. Εγκαταστάθηκαν σε Σχιστό, Κόρινθο και Ιωάννινα οι πρώτοι “μετανάστες” πολλοί εκ των οποίων και προκειμένου να τους παρασχεθεί άσυλο δηλώνουν και ως πολίτες ΛΟΑΤΚΙ, όπως ανέφερε ο π. Υπουργός Δημήτρης Βίτσας στον ΣΚΑΙ και στον Δ. Οικονόμου.