Σήμερα: Ακύλα και Πρισκίλλης , οι άγιοι της αγάπης

642

Δεν ήσαν άρχοντες, δεν ήσαν ευγενείς,  δεν ήσαν πλούσιοι, είχαν κάτι, πού αξίζει περισσότερο από όλα τα πλούτη του κόσμου. Είχαν ευγένεια ψυχής. Πόσο διδασκόμεθα! «Ου μικρόν εντεύθεν καρπούμεθα, το μηδενί των ευτελέστερων επαισχύνεσθαι, το ψυχής αρετήν επιζητείν, το πάντα έξωθεν ημίν περικείμενα περιττά είναι νομίζειν και ανόητα»

Το 2000 ο μακαριστός Aρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, στην προσπάθειά του να φέρει πιο κοντά τη νεολαία στην Εκκλησία, πρότεινε να εορτάζεται η γιορτή των ερωτευμένων στις 13 Φεβρουαρίου, ημέρα που η Ορθοδοξία τιμά τη μνήμη των Αγίων Ακύλα και Πρίσκιλλας.