Σήμερα στη μεγαλύτερη χριστουγεννιάτικη αγορά στο Πεδίο του Άρεως!

154

Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου

15:00 Μια Μικρή Ελλάδα στην Αθήνα: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και 

           Θράκης

           Παραδοσιακοί χοροί και Χριστουγεννιάτικα έθιμα από την Ανατολική

           Μακεδονία και την Θράκη