Σωματείο Δημοτικών Υπαλλήλων Αρτέμιδας :«Άμεσος έλεγχος Στατικής κατάστασης και επάρκειας Δημοτικών κτιρίων»

415

Με επιστολή που έστειλε το Σωματείο Δημοτικών Υπαλλήλων Αρτέμιδας προς: Δήμαρχο Σπάτων-Αρτέμιδος κ. Μάρκου Δημήτρη, Γενικό Γραμματέα Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος κ. Σμέρο Γιώργο και κοινοποίησε στους : Αντιδήμαρχο Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος κ. Νομικό Αντώνη, Πρροϊστάμενη Δ/νσης Πολεοδομίας          Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, Προϊστάμενο Δ/νσης Τεχνικών Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, Μέλη Σωματείου Δημοτικών Υπαλλήλων Αρτέμιδος

και μετά τον πρόσφατο ισχυρό σεισμό, ζητάει τον άμεσο έλεγχο στατικής κατάστασης και επάρκειας των Δημοτικών κτιρίων.

Ακολουθεί η επιστολή

Κύριε Δήμαρχε, κύριε Γενικέ,

          Μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση που «ταρακούνησε» το Νομό Αττικής την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019, παρατηρήθηκαν πτώσεις επιχρισμάτων και άλλων οικοδομικών υλικών στο Δημοτικό κτίριο που στεγάζονται η κεντρική Αποθήκη Υλικών του Δήμου και μέρος των Εξωτερικών Συνεργείων, που βρίσκεται όπισθεν του Κεντρικού Δημαρχείου Αρτέμιδος επί της Λ. Καραμανλή.

          Με αφορμή, την στατική κατάσταση και επάρκεια του παραπάνω κτιρίου και τον σοβαρό κίνδυνο που εγκυμονεί για την πρόκληση ατυχήματος, παρακαλούμε όπως συγκροτήσετε άμεσα κλιμάκιο συναδέλφων Πολιτικών Μηχανικών, για τον έλεγχο της στατικής επάρκειας του συγκεκριμένου κτιρίου όπως και όλων των κτιρίων που στεγάζονται και λειτουργούν οι Υπηρεσίες του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος.  

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

            Ο Πρόεδρος                                                                        Ο Γεν. Γραμματέας

         Νίκος Κρέτσης                                                                          Πέτρος Σταρράς