Συμμετοχή Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού στο 27ο Συνέδριο Ευρωπαϊκών Στρατών στο Wiesbaden Γερμανίας

166

Το χρονικό διάστημα από 23 έως 25 Οκτωβρίου 2019, ο Αρχηγός του Γενικού
Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Γεώργιος Καμπάς, συμμετείχε στο 27ο
Συνέδριο Ευρωπαϊκών Στρατών που διεξήχθη στο Wiesbaden της Γερμανίας, με
μέριμνα της Διοίκησης των Αμερικανικών Χερσαίων Δυνάμεων στην Ευρώπη
(USAREUR).

Στο συνέδριο συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη απαιτήσεων
και δυνατοτήτων των χερσαίων δυνάμεων για την διατήρησή τους σε υψηλή
ετοιμότητα, επί μακρό χρονικό διάστημα. Στο πλαίσιο του συνεδρίου
πραγματοποιήθηκε αριθμός επαφών μεταξύ των Αρχηγών.

Το συνέδριο αποτελεί μια από τις κορυφαίες δραστηριότητες που αφορούν
την συνεργασία για την άμυνα στην Ευρώπη. Συμμετείχαν Αρχηγοί Στρατών
Κρατών της Ευρώπης, όλων των Διοικητών των Αμερικανικών χερσαίων
δυνάμεων της ευρύτερης περιοχής καθώς και του Ισραήλ και του Καναδά.
Στόχος του συνεδρίου είναι η συμβολή στην ειρήνη και σταθερότητα στην
περιοχή.