ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ : Δέκα Υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

379

Τη ΣΥΝ-ΕΝΩΣΗ τη γνωρίσαμε στη ραφήνα και με τη βοήθεια που προσέφερε στους πληγέντες απο τη φονική πυρκαγιά. Μάλιστα έχει και γραφεία που στεγάζονται επι της οδόυ Βασιλέως Γεωργίου, πίσω απο το κτίριο του Ο.Τ.Ε.

H Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, ανακοινώνει δέκα υποτροφίες μεταπτυχιακών  σπουδών προδιδακτορικού  επιπέδου, μονοετούς φοίτησης, ύψους 15.000 ευρώ έκαστη,γιασπουδέςσεΠανεπιστήμιατόσοεντόςόσοκαιεκτόςΕλλάδος,γιατο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Οι ανωτέρω υποτροφίες εντάσσονται στο πλαίσιο ενεργειών που υλοποιεί η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ ετησίως, με στόχο την υποστήριξη της ελληνικής κοινωνίας.

Ο κ. Θεόδωρος Βενιάμης,  Πρόεδρος της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών και της Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς  Ελληνικού Εφοπλισμού, ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, αναφέρει σχετικά: «Η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ στέκεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον κοντά στα παιδιά και τους νέους του τόπου μας μέσα από ποικίλα προγράμματα για την παιδεία, όπως και η χορήγηση υποτροφιών μεταπτυχιακών φοιτητών για σπουδές σε Πανεπιστήμια εντός και εκτός Ελλάδος. Η ναυτιλιακή κοινότητα θα συνεχίσει να στηρίζει τους νέους και τις νέες και να επενδύει σε ένα καλύτερο αύριο για όλους». Για πληροφορίες σχετικά με την Προκήρυξη Υποτροφιών, τις απαιτούμενες  προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να υποβληθούν έως την 31η  Μαρτίου 2020, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν στην ιστοσελίδα www.syn-enosis.gr ή στα τηλέφωνα 210 4291300-1.