Σύνδεση δικτύου ύδρευσης στο Πικέρμι-τέλος οι δεξαμενές

341

Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια αναμονής συνδέθηκε το δίκτυο ύδρευσης στην οδό Καρπασίας στο Πικέρμι με αποτέλεσμα να υδροδοτηθούν σπίτια που χρησιμοποιούσαν δεξαμενές και έπαιρναν νερό από υδροφόρα.